Zsirai Miklós-emlékhely nyílt A Magyar Nyelv Múzeumában

2011. április 12-én Zsirai Miklós-emlékhely nyílt Széphalmon, A Magyar Nyelv Múzeuma könyvtártermében. A Zsirai Miklós (1892-1955) nyelvész akadémikus tiszteletére rendezett kiállítás anyagát, a professzor hagyatékának egy részét (96 tételt) Zsiray Jolán, Zsirai leánya adományozta a nyelvmúzeumnak. Az emlékhelyen megtekinthető a tudós íróasztala, széke, néhány személyes tárgya, könyvei (57) kötet, valamint fényképek, kitüntetések és egyéb fontos dokumentumok. A Zsirai-hagyaték hozzájárul ahhoz, hogy Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma Kazinczy Ferenc emlékhelye mellett a 20. század (és később a 21. század) jeles nyelvészeinek és irodalmárainak emlékhelye is legyen.

A Zsirai-anyag méltó helyre, a múzeum könyvtártermébe: Lőrincze Lajos, Busa Margit és mások hagyatéka mellé került. A Zsirai-emlékhely megnyitóján a Szózat közös eléneklése után Fehér József, A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke köszöntötte a vendégeket. Külön üdvözölte a megnyitón részt vevő, Budapestről Széphalomra utazó Zsiray Jolánt. Ünnepi beszédet Nyirkos István, a Debreceni Egyetem professor emeritusa mondott. Zsirai Miklós érdeklődése a magyar nyelvhelyesség számos kérdésére is kiterjedt, sőt a Magyarosan című nyelvhelyességi folyóirat szerkesztését is felvállalta egy időre. A magyar Nyelv ügyét nemcsak kutatói, tanári szinten hordozta szívén, hanem arra törekedett, hogy példát mutasson a színes, tartalmas, eleven és szép magyar nyelv gyakorlati alkalmazására is saját nyelvhasználatában, tanulmányaiban.

Utóda, egykori tudós társa: Lakó György akadémikus így írt Zsirairól: „Nála magyarabban és szebben magyar nyelvész még nem írt, - anyanyelvünk rejtett kincseit úgy, mint ő, legfeljebb ha jeles íróink ismerték, ismerik. A régi nyelv és a népnyelv szépségei egyaránt ihlették tollát: írásaiban ezeket is, azokat is felhasználta. Már-már feledésbe merült magyaros mondatszerkezeteket és szerkezeti elemeket újított fel, népies ízű szavakat avatott irodalmivá. … Nem csoda, hogy stílusával valóságos iskolát teremtett.” Ezért is mondhatjuk, hogy Zsirai Miklós helye nagyon is érthető a Kazinczy Ferenc szellemét sugárzó környezetben, s hagyatékának elhelyezése éppen itt, a gyönyörűséges Magyar Nyelv Múzeumában." – méltatta Zsirai Miklóst Nyirkos professzor.

Ezután Kiss Jenő akadémikus levelét olvasta fel Nyiri Péter, A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatóhelyettese. Kiss Jenő így emlékezett nyelvész elődjére: "Zsirai Miklós olyan tudós volt, akit az emberség és a tudomány nemes eszményei ihlettek és vezettek. Olyan tudós volt, aki szenvedélyesen ragaszkodott tudományához, népéhez, igazként megismert eszményekhez és elvekhez. Gombocz Zoltán, Horváth János, Kodály Zoltán, Illyés Gyula nevével fémjelezhető az a szellemi kör, amelyhez Zsirai is tartozott, s amely azt vallotta, hogy a tudományos és íz írói munkának etikai oldala, közösségi feladatköre, tehát szolgálat jellege is van. Kivételesen erkölcsös személyiség volt. Egyik munkatársa szerint erkölcsös ember volt, akibe bele lehetett kapaszkodni."

Az emlékbeszédek után a vendégek a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola ünnepi műsorát tekinthették meg. Liszt Ferenc Ünnepi polonéz és Bihari János Koronációs magyar című darabját Fehér Dániel és Urbanovics Péter játszotta el zongorán, ők a Kossuth Lajos Gimnázium Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási Intézményének növendékei. Török Elemér Köszönet mindenért neked című versét Jurkó Evelin, szavalta el, majd az újhelyi keresztény iskola harmadik osztályának énekkarosai énekelték el az Erdő mélyén piros a szamóca című finn népdalt.

Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma éltető erejét a hagyománytisztelet, a folytonosság, a szellemi örökség ápolása és méltó folytatása adja. Kazinczy Ferenc szellemi, szakmai és erkölcsi hagyatékának őrzése-továbbadása mellett kiemelt célunk, hogy a magyar nyelvért szívvel-lélekkel munkálkodó, anyanyelvünk és kultúránk iránt elkötelezett tudósokat bemutassuk a fiataloknak, a következő nemzedékeknek. Ezért volt különösen örvendetes, hogy a Zsirai-emlékhely megnyitóján sok diák is részt vett, illetve hogy az ünnepi műsort az egyik sátoraljaújhelyi általános iskola (az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola) tanulói adták.

Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma| 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275.
Telefon:
  +36 47 521 236 | E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | FaceBook: facebook.com/nyelvmuzeum | GPS koordináták: 48.436420, 21.622054

Nyitvatartási idő: hétfő kivételével mindennap | Nyári nyitvatartás:  április 1-től, 9-től 17-ig | Téli nyitvatartás: november 1-től, 8-tól 16-ig.

lablec logosor