Busa Margit Könyvtár

 

2009 nyarán különleges hagyatékkal bővült A Magyar Nyelv Múzeuma. Dr. Busa Margit, a kiváló irodalomtörténész, Kazinczy-kutató életének 95. évében, 2009. március 6-án hunyt el. Végakarata szerint könyvtárának teljes állományát a Kazinczy Ferenc Társaságnak ajánlotta fel. Örököse, Busa János – nagynénje végakaratát tiszteletben tartva – átadta a teljes könyv- és kéziratanyagot Fehér Józsefnek, a Kazinczy Ferenc Társaság elnökének, aki azt A Magyar Nyelv Múzeumában helyezte letétbe.


Dr. Busa Margit könyvhagyatéka tükrözi tulajdonosának érdeklődését. Kazinczy-kutatóként a széphalmi Mester iránti tisztelete és szeretete könyvtári gyűjteményének alakításában is megnyilvánult. Páratlanul szép gyűjteményt hozott létre Kazinczy Ferenc munkáiból és irodalmából, hiszen életének szinte az utolsó órájáig rendszeresen dolgozott egy Kazinczy-adattár összeállításán. Az állomány jelentős részét alkotják a Kazinczy Ferenc életpályájával, munkásságával, hazai és külföldi kortársaival foglalkozó, valamint a nyelvújítással kapcsolatos régebbi és újonnan megjelent művek. Hagyatékában saját tudományos tevékenységét bemutató önálló, összeállított, szerkesztett tanulmánykötetei, különlenyomatok és szakbibliográfiái is megtalálhatók.

A könyvtári gyűjteményét alkotó szakirodalmi dokumentumok és szépirodalmi művek a tizenkilencedik század második felétől napjainkig megjelenő könyvkiadást prezentálják. Az egyes tudományágakon belül a szakkönyvek száma változó, amelyet Dr. Busa Margit érdeklődésének megfelelően gyarapított. Az állományban német, francia és cseh nyelven írt dokumentumok is fellelhetők. Különösen értékesek a határon inneni és túli neves irodalomtörténészek, könyvtárosok kéziratos ajánlását tartalmazó possessor kötetek.

A nyelvtudományhoz tartozó állományrészt a magyar nyelv történetével, a nyelvújítással, a beszédműveléssel kapcsolatos kézikönyvek, egy- és kétnyelvű szótárak, a Magyar Értelmező Kéziszótár, a családnevek, földrajzi helynevek szótára és még sok más hasznos kiadvány alkotja.

A hagyaték jelentős részét teszik ki a magyar irodalomtudományhoz tartozó régi és új kiadású irodalmi lexikonok, irodalomtörténeti kézikönyvek, valamint az Irodalomtörténeti Füzetek régebbi sorozatában megjelent tanulmányok, híres irodalomtörténészek művei. Ide kerültek a Magyar Tudományos Akadémia felolvasóülésein elhangzott előadások anyagai, a régi és az újabb irodalmi folyóiratok történetét feldolgozó kötetek, valamint az irodalomtörténeti társaságok történetét feldolgozó dokumentumok is.

A világirodalom körében a magyaron kívül néhány angol, német, francia, cseh, szlovák nyelvű könyv, tanulmány és különlenyomat is fellelhető.

Nagyon gazdag a könyvkiadással, a könyvnyomtatással, könyvkereskedelemmel kapcsolatos állományrész. Az általános tudományokhoz tartozó csoportban megtalálhatók a Magyar Könyvészet egyes kötetei, az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyvei, az intézmény történetét, különgyűjteményeit regisztráló dokumentumok, sajtóbibliográfiák.

A vallástudomány témakörénél a Magyar Katolikus Lexikon teljes sorozata, a ferences-rendekkel, a neves kegyhelyekkel, a protestáns egyházakkal kapcsolatos könyvek találhatók.

A pedagógia tárgykörében főként a régebbi kiadású egyházi, polgári, nőnevelő intézetek, iskolák történetével kapcsolatos könyvek nyertek elhelyezést.

A történelemtudomány körében Dr. Busa Margit teljességre törekvően gyűjtötte az egyetemes és magyar történelem körébe tartozó lexikonokat, kézikönyveket, fogalomtárakat, bibliográfiákat.

A művészetek tudományának körében magyar és német nyelvű régebbi és újabb lexikonok, kézikönyvek, színházakat és neves magyar színészek életét bemutató kiadványok találhatók.

A hagyaték tékázott irodalomtörténeti, nyelvészeti, könyvészeti és honismereti folyóiratokat is tartalmaz.

A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatósága Dr. Busa Margit hagyatékát muzeális anyagnak minősítette. A könyvállomány alapul szolgálhat a nyelvmúzeum tudományos könyvtárának létrehozásához, s indokolttá tette, hogy azt dr. Busa Margitról nevezzük el. Az első emeleti galérián elhelyezett, múzeumi könyvtár korszerű körülmények között várja a kutatókat.

Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma| 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275.
Telefon:
  +36 47 521 236 | E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | FaceBook: facebook.com/nyelvmuzeum | GPS koordináták: 48.436420, 21.622054

Nyitvatartási idő: hétfő kivételével mindennap | Nyári nyitvatartás:  április 1-től, 9-től 17-ig | Téli nyitvatartás: november 1-től, 8-tól 16-ig.

lablec logosor